Mieke Desmadryl

Mieke Desmadryl

Coach - Trainer - Procesbegeleider

 

0479 368 372

stuur een mail

Mieke Desmadryl

Coach - Trainer - Procesbegeleider

We ervaren negatieve stress

wanneer er geen evenwicht meer is tussen

wat we denken dat we moeten doen

en wat we denken dat we kunnnen doen.

- Theo Compernolle

doen

vanuit

zijn

gestructureerd

en

ervaringsgericht

volgen

en

uitdagen