Coach


Als ervaringsgerichte coach en procesbegeleider,

stuur ik aan op actie

mét aandacht om stil te staan bij wat nodig is.

Mieke Desmadryl

Coach - Trainer - Procesbegeleider


0479 368 372

stuur een mail