Stress is een raar mannetje

Hoe werkt stress?
Vaak wordt stress gezien als een negatief begrip. Terwijl dat niet helemaal klopt. We hebben stress nodig om in actie te komen. Als er vb. gevaar dreigt hebben we stress nodig om onszelf terug in veiligheid te brengen.

london

Wanneer we echter té veel stress ervaren of een te lange periode van stress ondergaan, geraken we overspannen. We blijven piekeren, slapen slecht en ons lichaam slaagt er niet in om terug te herstellen en tot rust te komen. Lichamelijke klachten (zoals vb. nekpijn, schouderpijn, hartkloppingen) zijn vaak de eerste signalen dat er iets aan de hand is, maar ze worden vaak genegeerd.

Stressmannetje
Iedereen kent hem wel, het stressmannetje van De Lijn. Het is herkenbaar, dat stemmetje in je hoofd; zo’n slavendrijvertje, een pusher, doorduwer, nooit-opgever, een ‘ik moet’-er.

Ontspanning?
Dé vraag is natuurlijk, hoe stop je dat stressmannetje in jou? Een belangrijke stap hierin is herkennen dat het er is. Pas dan kunnen we bekijken hoe je er anders mee kan omgaan. Technieken die vaak aan bod komen zijn ontmijnen van beperkende overtuigingen, werken met de ademhaling en lichaamsbewustzijn en onderzoeken hoe je je gedraagt in relatie tot anderen.

Eckhart Tolle zegt over stress :
“All stress comes from resisting the present moment.”
Alle stress komt voort uit weerstand tegen het huidige moment.
Daar valt wel iets voor te zeggen …

Hoe ga jij om met jouw stressmannetje?