Ooit al zo gereageerd?

Depressie? Ze zoekt gewoon aandacht!
http://ooitalzogereageerd.be/
De associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en Te Gek!? hebben de handen in elkaar geslagen om deze website op poten te zetten.

Een mooi initiatief!

60% van de mensen met psychische problemen zoekt geen hulp
Ik schrik zelf van dit aantal. Ik werk dan wel als therapeut en coach en ik besefte dat er nog een groot taboe hing rond hulp inschakelen. Maar dat het om zoveel mensen ging, dat had ik niet door.

Het is natuurlijk ook mijn bedoeling om de drempel richting hulpverlener te verlagen aan de hand van deze blog.

Praat erover!
Het advies dat wordt gegeven: Praat erover! …. Maar wat als je net dat niet kan?

Ik ben het absoluut eens met wat de site zegt dat mensen hun problemen niet moeten negeren. En erover praten met de omgeving kan een eerste stap zijn of kan soms voldoende zijn om een nieuw perspectief te bieden.

En, het is ook een vaak gehoorde kritiek in de therapieruimte: ‘al dat gepraat brengt me geen stap verder’.

Werken met creatieve middelen
In mijn praktijk gebruik ik graag ‘creatieve middelen’ om met mensen te werken.
Maar, ‘creatieve middelen’ … What’s in a name?

Mensen vertellen wat er in hen omgaat en vaak vind ik het dan interessant om er meer mee te DOEN dan er enkel over te praten. Dan haal ik de kleuren boven, een grote homp klei, tijdschriften om een collage te maken of de schildersezel.

Naar de stilte
Wat ik hieraan fijn vind is dat het even stil is in de therapieruimte. Een zalig moment … stilte … waarbij zowel mijn cliënt als ikzelf naar binnen kunnen keren en opnieuw contact kunnen maken met onszelf. 

En ja, de meeste cliënten zeggen dat ze niet kunnen tekenen of schilderen. Of dat het resultaat ‘op niets zal trekken’. Maar dat is niet belangrijk. Het gaat om het proces, wat gebeurt er terwijl je aan het werk bent? Welke betekenis leg je in het werk?

Het resultaat, een creatie!
En dan staat daar een creatie. Met veel bewondering en nieuwsgierigheid bekijk ik het resultaat en ga ik met mijn cliënt in dialoog.

Soms gebeurt er niets … of niet meteen…  Soms is het makkelijker om over het creatieve werk te praten dan over wat er van binnen allemaal speelt. Op die manier praten we onrechtstreeks over wat er is. En soms spreekt het creatieve werk boekdelen, waardoor er voor de maker ineens een aantal dingen duidelijker worden. 

Hoe het ook zij, ik vind creatief werken met mijn cliënten telkens een spannend avontuur. 

Nog wat tips
Geestelijk Gezond Vlaanderen geeft nog deze tips voor naasten.

Ik hoop dat deze campagne een groot succes wordt. 
Ik denk dat onze maatschappij er nood aan heeft.
http://ooitalzogereageerd.be/